Kampeerterrein Jan de Wit in Noordwijk(erhout)

Huisjesbouwer Jan Massaar en de familie Niehot

Aan de periode 1949-1952 bouwt de Leidse timmerman Jan Massaar de eerste huisjes voor Boer de Wit. De huisjes komen aan de Kalverstraat. Bij gods gratie mag hij er ook één voor zichzelf en zijn familie bouwen. Onderstaande foto's van Ton Niehot laten zien dat het er erg gezellig aan toe gaat. Jan Massaar trouwt met Greet en heeft drie kinderen, waarvan twee uit een eerder huwelijk. Verder heeft hij een broer en twee zusters. Zijn zuster Katrien trouwt met de zoon van Excelsioroprichter Koos Kettenis: Koos jr en Jo trouwt met Antoon Niehot. Hun zoon Ton met zijn vrouw zijn vrienden van Paula Lagas-van der Hoeven. Ook zien we de vrienden van Jan Massaar: Gerrie Meijers met haar man Joop Chaudron. Gerrie is een nicht van de broers Koos en Paul van der Hoeven. Tijdens de verjaardagen van moeder de Wit is het altijd feest. Zeker in de jaren '50 herinner ik mij het gecostumeerde voetbal en gaan de kampeerders met de muziek mee het "veld" rond. Antoon Niehot blaast tijdens de verjaardag de trompet; hij is lid van het Leidse T&D. Op de eerste foto zit rechts Koos Kettenis met naast hem Antoon Niehot op de grond. Saar van der Hoeven staat met de koffie klaar. Op de tweede foto zit Antoon Niehot voor Boer de Wit. Naast hem staat Koos van der Hoeven en de zesde van links achter is Koos jr. In het bakkie van foto 4 zitten Antoon Niehot en Joop Chaudron. Koos Kettenis loopt met de zogenaamde stamper van kroonkurken. De naam van de violist is onbekend.
Familie Kreté