Panorama van Voorhout

Leidsche Gymnastiek- en Schermvereniging Hercules 1884-circa 1935


Hercules: voorloper in de Leidse gymnastiekwereld

Op 1 november 1884 start er in Leiden een nieuwe gymnastiekvereniging met 15-16 werkende leden. De oprichting vindt de dag er voor rond 12.00 uur plaats in Hotel de la Poste aan de Aalmarkt 17. De naam van de nieuwe club wordt Leidsche Gymnastiek- en Schermvereeniging Hercules met als zinspreuk: Ontwikkeling door Arbeid. Het bestuur bestaat uit: voorzitter J.M. Scheffer, secretaris Jac. Dols, penningmeester J. Visser, commissaris W.H.J. van Roijen en schermmeester, tevens directeur, Ph. De Vries.

Gymanstieklereaar Philippe de Vries komt uit uit Bolsward. De Vries wordt in 1881 aangenomen als 2e leraar gymnastiek aan de lagere en middelbare scholen in Leiden. In de raadsvergadering van 22 september wordt hij met 16 stemmen voor en 4 blanco benoemd. Hij volgt G.J. Mullers op na diens verzoek om ontslag.

Tussen 1897 en 1903 vertrekt de directeur; wanneer precies is niet duidelijk. Heeft hij het te druk met zijn leraarschap? In de ledenvergadering van 29 juni 1903 benoemen de leden H.J. Ravoo uit Den Haag tot zijn opvolger. De Vries, geboren op 6 januari 1849, overlijdt hij 8 november 1926 na een langdurig ziekbed op bijna 78-jarige leeftijd.

Na aanvankelijk behoorlijk heel wat prijzen te winnen, gaat het met de vereniging in het eerste kwart van de 20e eeuw bergafwaarts. Het 20-jarig jubileum nog wordt groots gevierd. In 1919 organiseert Hercules NGV-wedstrijden en een ere-avond. Tijdens het 30-jarig bestaan worden door een 20-tal oude getrouwen herinneringen opgehaald en het vroegere glorietijdperk besproken. De dagen van bloei behoren tot het verleden is de teneur. De concurrentie van voetbal, watersport en nieuwe gymnastiekverenigingen, zoals bijvoorbeeld Excelsior, hebben een funeste uitwerking op Hercules. De leden worden ouder en rond 1935 lezen we dat Hercules niet meer naar buiten treedt. Een aflopende zaak.

Wat rest zijn wat schaarse foto's, wat kaarten, programma's en een reglement. Derhalve zoeken wij foto's en ander materiaal van deze eens zo roemruchte gymnastiekvereniging.

 

Hercules1904