Panorama van Voorhout

Leidsche Turnvereeniging

De vereniging is opgericht op 8 mei 1897.

In een advertentie begin 1897 zoeken de heren J. A. Ritman, Witte Singel 73 en G.H. Cunaeus uit Vreewijk(straat) 37, leden van tenminste 18 jaar om zich aan te melden. De oefenavonden zijn op dinsdag- van 8-10 en op zaterdagavond van half negen tot half elf in de zaal aan de Pieterskerkgracht.

Leidseturnvereeniging

Dat vermeldt de advertentie. Negen dagen ervoor verzochten G. Ritman, J.A. Ritman T. Hz., C.W. Zandvoort Jr, Emiel Stein Jr, Jan van Duin J.Czn, K. van Hielen en G.H. Cunaeus aan het gemeentebestuur toestemming voor de huur van de zaal op woensdag- en zaterdagavond. Omdat de door de Leidsche Gymnastiek- & Schermvereeniging Hercules gebruikte zaal aan de Garenmarkt te klein was, verzocht het bestuur op dezelfde dag om de zaal op maandag en woensdag te ruilen voor de Pieterskerkgracht. Kennelijk kreeg Hercules de voorkeur voor genoemde avonden en kreeg de Leidsche Turnvereniging na ingewonnen advies bij de directeur van de Kweekschool vergunning voor de dinsdagavond.

De kosten bedragen 20 gulden per uur per jaar onder voorwaarde dat Ďalle kosten van verwarming, verlichting, schoonhouden en bediening en van herstel van eventueel aan gebouw of meubilair toegebrachte schade ten laste van de gebruikers komení. Het genoemde bedrag is gelijk aan die van Arena Studiororum (1830) en Hercules (1884).

De naam J.A. Ritman treft men ook terug bij de gymnastiekvereniging Indhra. In 1885 is hij daar vice-president. Tien jaar later is Indhra in rook opgegaan. Het lijkt er op dat Ritman de nieuwe vereniging opricht. Geen van de andere genoemde heren komt men bij andere gymnastiekverenigingen tegen.

Na plaatsing van de eerder genoemde advertentie hoort of leest men niets meer over de Leidsche Turnvereeniging.