Panorama van Voorhout

Leidsche Gymnastiek- & Schermvereeniging Indhra

De vereniging is opgericht op 6 november 1880.

De vereniging is genoemd naar Indische jongelui die de aanze tot de oprichting hebben gegeven. Leden zijn leerlingen van het Gymnasium en de HBS. Eind mei 1882 geven zij in de Stadszaal, onder leiding van de heer Groenewoud, een openbare uitvoering. Als afsluiting volgt het traditionele bal.

De vereniging telt op 10 augustus 1889 zo’n 16 werkende leden  en op een concours in Den Haag werd een tweede prijs, een verguld zilveren medaille, in de wacht gesleept.

Begin 1894 protesteert een negental verenigingen tegen de hoogte van de huur van de Stadszaal. Het is voor het laatst dat men van Indhra iets verneemt.

Van deze vereniging is geen materiaal bewaard gebleven. Wie heeft er nog materiaal?

Indhra