Panorama van Voorhout

Gymnastiekvereniging Excelsior Leiden 1902-2016

 
Zoeken in beeldbank Ecxelsior en zusterverenigingen! Dislokken   Oude film: KNGV Jubelfeest 15-17 mei 1948. Geen Excelsior deelname maar wel foto's van Arie de Vink.

 

- Onderscheiden Excelsiorleden
- Diverse fotoalbums 2013-2015

Afscheid van een tijdperk ...

De op 3 juni 1902 opgerichte Leidsche Gymnastiek- en Schermvereeniging Excelsior gaat per 1 januari 2017 samen met vier andere Leidse gymnastiekverenigigingen (DOS, Groen-Wit, Jahn en Nieuw-Brunhilde) over naar Gymsport Leiden (GSL). GSL krijgt de oprichtingsdatum van Excelsior: 1902.
Woensdag 6 juli 2016 was de oprichting van GSL een feit. Drie Excelsior kopstukken, Emiel van der Hoeven (lid van de Raad van Toezicht GSL), Hans Pannekoek en Henny Sieval staan voor 100% achter de oprichting, die in de geest is van de Excelsior oprichters. Gezamenlijk vinden zij het curieus als enigen nog met oprichter Koos Kettenis gewerkt te hebben.

Jubileum2016 Jubileum2016

(Foto's: Arthur Haasbroek)

 

Tijdens een bijzondere vergadering op 20 juni 2016 namen 15 leden en 6 gemachtigden hiertoe een historisch besluit. Aanwezig waren onder meer het bestuur, (ere)leden, ouders van jeugdleden en de drie oudvoorzitters Hans Pannekoek, Peter de Winter en Marcel Didden. Zie meer ->>

Na 114 jaar komt hiermee een eind aan de Leidse Gymnastiekvereniging Excelsior. De oprichters zouden trots op dit besluit zijn. De rijke geschiedenis van de oudste Leidse gymnastiekvereniging, die tot voor kort landelijke kampioenen voortbracht, is geschiedenis geworden.
Lees de Dislokken, het clubblad, vanaf 1947 en zoek in de oude foto's. Meer Excelsior ->>

Het on-line zetten van de foto's is gestart. Duizenden foto's wachten op digitalisering en beschrijving. Tevens wordt gewerkt aan de verdere digiatalisering van de Dislok. Heeft u ook oude Excelsiorfoto's? Laat het ons weten.

Jubileum2016 erepenning

Historische overzicht 1902-2002

EXCELSIOR gaat op voor 100

door Emiel van der Hoeven

De Leidse Gymnastiekvereniging Excelsior staat in 2002 aan de vooravond van het eerste eeuwviering. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.

Geschiedenis
Aan het eind van de negentiende eeuw kende Leiden op velerlei gebied een groot aantal clubs voor de gegoede stand. Voor de arbeiders was er vrijwel geen gelegenheid om in verenigingsverband aan enige vorm van ontspanning te doen. Lezingen en cursussen die voor de arbeidende bevolking georganiseerd werden, hadden jammer genoeg een gering succes. Toch bestond er bij deze groep van burgers wel degelijk een enorme belangstelling voor het verenigingsleven. Daardoor ontstonden muziek- en zangverenigingen, sport-, wielrijders- en gymnastiekverenigingen. Bij het begin van het jaar 1902 telde Leiden 55.000 inwoners, waarvan 25.981 mannen. In datzelfde jaar werd de Leidse Gymnastiek- en Schermvereniging Excelsior geboren. Meer ...

Dislokcover
Excelsiordeelname 3 0ktoberoptocht 1904.