Zoeken naar Voorhouters in Bevolkingsregisters en Inkomende en Vertrokken personen.

De Bevolkingsregisters tot 1921 zijn op de website van het ELO door te bladeren.
Dat geldt niet voor de gegevens van de gezinskaarten 1906-1938 en de registers van Ingekomen en vertrokken personen. Deze zijn onderstaand op naam te doorzoeken.

- Zoek op een of meer van de onderstaande gegevens; een beginletter is voldoende.
- Bij dubbele voornamen alleen zoeken op de eerste naam.
- Geen tussenvoegsels gebruiken.
- Geen resultaat betekent: verkeerde invoer(combinatie) of geen informatie aanwezig.
Home

EmMaDesign Voorhouts Historie

Bevolkingsregisters 1906 ev:  
Achternaam: Voornaam:
Geboortejaar: Geboorteplaats:
 
Volledige lijst met bewoners Voorhout.


EmMaDesign Voorhouts Historie

Vestiging vanaf 1934 en kranten 1922-1939
Achternaam: Voornaam:
Geboortejaar: Adres:
I(ngekomen) V(ertrokken):

Plaats van herkomst:  
Volledige lijst inkomende bewoners.


EmMaDesign Voorhouts Historie

Lijst met herkomst plaatsen:
Plaats van herkomst: